2.10.2016 - Emilia Velebírová -

Odkaz v Biblii: Efezanom 4:22-28

Dĺžka: 32 minút 13 sekúnd

Link na stiahnutie: 07 2016 02.10 (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1