Oznamy

2. nedeľa po Veľkej noci, 14.4.2024

  9:00  služby Božie s úvodom presbyterov a funkcionárov zvolených od roku 2019: Bardejov, Mokroluh

  9:00  služby Božie: Lukavica

10:30  služby Božie s úvodom presbyterov a funkcionárov zvolených od roku 2019: Rokytov

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa

14:00  Stretnutie Senior klubu Simeon v Auditóriu

17:30  Večerné služby Božie : Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Pondelok  18:00  stretnutie rodín v Auditóriu

Utorok      17:00  Stretnutie dorastu v Lukavici

                  19:00  Stretnutie žien v Rokytove – NEBUDE

Biblická hodina

Utorok    17:00  Mokroluh        18:00  Rokytov

Štvrtok    17:00  Lukavica         18:00  Vyšná Voľa

Stredtýždňové večerné služby Božie

Streda      17:00  Bardejov – NEBUDÚ

Streda        9:00  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek s deťmi v Auditóriu

                 16:45  Stretnutie žien v Lukavici – NEBUDE

                 17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 5. ZŠ

                 17:00  Stretnutie dorastu na Vyšnej Voli

                 18:00  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia – NEBUDE

Srdečne Vás pozývame na podujatie „Prežili sme holokaust“ ktoré sa uskutoční v stredu 17.4.2024 o 18:00 hod. v Evanjelickom a.v. kostole v Bardejove. V rámci programu si vypočujeme rozhovor Dagmar Mozolovej s pani Denisou Nikodémovou, ktorá prežila holokaust. Zároveň si vypočujeme hudobno-slovný príspevok Kataríny Koščovej a Daniela Špinera. Lístky je možné zakúpiť elektronicky na www.tootoot.fm, v TIK Bardejov alebo pred podujatím v kostole.

Štvrtok     18:00  stretnutie mladých rodín v Auditóriu

Piatok      15:30  Vyučovanie konfirmandov 1. a 2. ročníka

                 17:00  Stretnutie žien na Vyšnej Voli

                 17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

                 18:00  Stretnutie dorastu v Mokroluhu

Sobota      17:30  Nácvik detského spevokolu v Auditóriu

                 18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

O kresťanský sobáš požiadali:

Juraj Voľanský, evanjelik z Bardejova a Katarína Vašková, rímskokatolíčka zo Šiby.

Sobáš sa má konať v sobotu 20.4.2024 o 15:30 hod. v Evanjelickom a.v. kostole v Bardejove.

3..nedeľa po Veľkej noci, 21.4.2024

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh

  9:00  služby Božie s úvodom presbyterov a funkcionárov zvolených od roku 2019: Lukavica

10:30  služby Božie: Rokytov

10:30  služby Božie s úvodom presbyterov a funkcionárov zvolených od roku 2019: Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie : Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Detská besiedka bude počas služieb Božích: v Bardejove v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole. Tešíme sa na stretnutie s deťmi.

Na Vyšnej Voli detská besiedka v nedeľu 21.4.2024 nebude.

Cirkevný príspevok pre rok 2024 je v minimálnej výške 30 € na člena. Príspevok môžete uhrádzať po službách Božích vo všetkých kostoloch, cez týždeň na farskom úrade alebo elektronicky. Cirkevný príspevok môžete uhradiť aj vo viacerých platbách. Vopred ďakujeme!

Milí bratia a sestry, milí členovia cirkevného zboru, aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť touto cestou a ponúknuť možnosť darovať 2% alebo 3% z Vašich daní a tak podporiť naše Občianske združenie  PRO  FAMILIA  -  BARDEJOV do 30.4.2024. Táto organizácia už dlhé roky podporuje letné tábory (dorastovo-mládežnícky  tábor, mládežnícky tábor, detský tábor) nášho cirkevného  zboru,  prácu  detských besiedok, dorastu a mládeže, vnútromisijnú činnosť CZ ako aj núdznych a sociálne slabých v našom meste a okolí. Deje sa to aj vďaka Vám a Vašim % z dane. V mene obdarovaných ďakujeme!

Bratia a sestry prosíme Vás, ak ste menili mailovú adresu, aby ste nám na farský úrad nahlásili novú mailovú adresu, aby sme Vám vedeli posielať oznamy. A tiež, ak Vám nechodia oznamy, aby ste si skontrolovali mailové schránky, či ich nemáte plné. Vopred ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu EVS 2024, ktorá sa bude konať 3.–5.5.2024 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Téma konferencie: Sedemdesiatkrát sedem. Bližšie informácie na www.konferencia.evs.sk.

UA-35666931-1