12. nedeľa po Svätej Trojici, 19. 8. 2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

Utorok   potáborové stretnutie dorastu a mládeže: Začni stavať – výlet na hrad

13. nedeľa po Svätej Trojici, 26. 8. 2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

Predajňa kresťanskej literatúry je otvorená aj v nedeľu po skončení služieb Božích.

Prihlášky na vyučovanie do 1. ročníka prípravy na konfirmáciu v  šk. roku  2018/2019 sú k dispozícii v kostoloch, elektronická forma je na www.ecavbardejov.sk/dokumenty. Vyplnené prihlášky doručte na farský úrad do konca augusta.

V dňoch 23. – 26. 5. 2019 organizujeme zájazd „Po stopách reformácie“ (Lipsko – Wittenberg). Svoj záujem o zájazd nahláste na farský úrad. (Predpokladaná cena do 250 €. V cene je ubytovanie, cestovné a vstupenky.) Viac informácii na facebookovej stránke cirkevného zboru.

30. 8. – 2. 9. 2018 sa v Hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnia Misijné dni VD ECAV 2018 s témou „Skutočne slobodní“. Informácie o programe sú na www.vdecav.sk/dni.

16. 9. 2018 sa v Poprade bude konať Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku s témou „Deň zmierenia“. Vedenie VD srdečne pozýva na toto stretnutie. Záujem o spoločnú dopravu nahláste na farskom úrade do 6. 9. 2018.

UA-35666931-1