Oznamy

3.nedeľa po Zjavení 22.1.2023

  8:30  služby Božie s dcérocirkevným konventom: Lukavica

  8:30  služby Božie: Mokroluh

  9:00  služby Božie: Bardejov

10:30  služby Božie: Rokytov

11:00  služby Božie s dcérocirkevným konventom: Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie v Bardejove v kostole

Evanjelizácia ProChrist „PRE TEBA 2023

21. 1. – 25. 1. 2023

o 18:00 pozývame do Auditória na evanjelizáciu ProChrist „PRE TEBA 2023“, ktorá bude každý deň vysielaná online z Liptovského Mikuláša.

Téma: „Zrkadlo života“ (10. Božích prikázaní). Srdečne pozývame!

Biblická hodina

Utorok    17:00  Mokroluh             Rokytov – NEBUDE  

Streda     Bardejov – nebude z dôvodu vysielania evanjelizácie ProChrist  

Štvrtok    17:30  Vyšná Voľa        18:30 Lukavica

Utorok    18:00  zasadnutie dcérocirkevného presbyterstva v Rokytove

Streda     17:00  florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 1.ZŠ 

                18:00  zasadnutie dcérocirkevného presbyterstva v Mokroluhu

Piatok     15:30  vyučovanie konfirmandov 1. a 2. ročníka v Auditóriu

                18:00  stretnutie generácii cirkevného zboru „Pri kávičke“ v Auditóriu. Hosť: Mgr. Jaroslav Petro, ev.farár z Obišoviec.

Sobota    10:00  spoločné stretnutie rodičov, ktorí plánujú dať svoje dieťa pokrstiť v najbližšej dobe – v Auditóriu

               14:00  stretnutie rodičov konfirmandov 2..ročníka v Auditóriu

               16:00 - 17:00  nácvik Detského spevokolu v Auditóriu

4. nedeľa po Zjavení 29.1.2023

  8:30  služby Božie s dcérocirkevným konventom: Mokroluh

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa

11:00  služby Božie s dcérocirkevným konventom: Rokytov

17:00  večerné služby Božie v Bardejove v kostole

Detská besiedka bude počas služieb Božích v Bardejove v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti. V Mokroluhu a v Rokytove podľa pokynov vyučujúcich.

V nádeji vzkriesenia sme sa v utorok 17.1.2023 rozlúčili s bratom Dušanom Gibeľom z Bardejovskej Novej Vsi vo veku 72 rokov.

Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva zasadnutie matkocirkevného presbyterstva v utorok 31.1.2023 o 18:00 v Bardejove.

Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva výročný matkocirkevný konvent v nedeľu 5.2.2023 o 9:00 v Bardejove.

Na farskom úrade v Bardejove si môžete kúpiť knihy pre deti, dorast a mládež, romány pre ženy a inú kresťanskú literatúru. Zároveň máme v ponuke obaly na evanjelické spevníky 5 €.

Vyšlo nové číslo Evanjelického Východu.

UA-35666931-1