Oznamy

3. nedeľa po Svätej Trojici, 16.6.2024 – Deň otcov

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Pondelok    18:00  Stretnutie rodín v Auditóriu                 

Utorok        17:00  Stretnutie dorastu v Lukavici

                    18:00   Zasadnutie matkocirkevného presbyterstva v Auditóriu

Streda          9:00  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek s deťmi v Auditóriu

                    17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 5. ZŠ

                    17:00  Stretnutie dorastu na Vyšnej Voli

                    18:00  Nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Štvrtok      18:00  Stretnutie mladých rodín v Auditóriu

Piatok       17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

Sobota      17:30  Grilovačka detského spevokolu s rodičmi vo farskej záhrade

                  18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

O kresťanský sobáš požiadali:

Dávid Krajňák Bardejova a Zuzana Siládiová z Bardejova,

Sobáš sa má konať v sobotu 22.6.2024 o 15:30 hod. v Evanjelickom a.v. kostole v Bardejove.

4. nedeľa po Svätej Trojici, 23.6.2024

  9:00  služby Božie: Bardejov – Zlatá konfirmácia (konfirmandi z roku 1974) 

  9:00  služby Božie: Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Detská besiedka bude počas služieb Božích: v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole. Tešíme sa na Vaše deti.

V Bardejove detská besiedka v nedeľu 23.6.2024 nebude.

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v nedeľu 9.6.2024 Adelu Dorkovú z Lukavice.

V nedeľu 23.6.2024 sa v Ružomberku v športovej hale bude konať Evanjelický deň ECAV. Služby Božie z ECD si môžete pozrieť v priamom prenose v Slovenskej televízii o 10:00 hod. na dvojke.

V pondelok 24.6.2024 o 18:00 hod. bude stretnutie žien a stretnutie mužov v Auditóriu. Srdečne Vás pozývame! 

V sobotu 29.6.2024 o 18:00 Vás srdečne pozývame na „Svätojánsky koncert“, na ktorom vystúpia: domáci Detský spevokol Srdiečko z Bardejova a Spevácky zbor Z. Zarewutia z Bardejova. Hosťom na koncerte bude Evanjelický spevokol z Jaworze v Poľsku.

V cirkevnom zbore pripravujeme tieto Letné tábory:

Detský biblický tábor – denný:   1. –  4. 7. 2024 –  Auditórium. Prihlášky na denný tábor sú k dispozícii v kostoloch a na farskom úrade. Prihlásiť deti je potrebné do 24.6.2024.

------

Dorastovo-mládežnícky tábor: 7. – 12. 7. 2024

Detský biblický tábor – pobytový:  29. 7. – 2. 8. 2024

Prihlasovanie na tieto tábory je ukončené, nakoľko je naplnená kapacita zariadenia.

Milí bratia a sestry, prosíme Vás o finančnú podporu letných táborov. Vopred Vám za Vašu štedrosť ďakujeme!

K darovaniu môžete využiť tieto možnosti:

-    buď v hotovosti na farskom úrade,

-    alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

SK89 5600 0000 0036 3235 7001, VS: 12, ŠS: 70 004.

Cirkevný príspevok pre rok 2024 je v minimálnej výške 30 € na člena. Príspevok môžete uhrádzať po službách Božích vo všetkých kostoloch, cez týždeň na farskom úrade alebo elektronicky. Cirkevný príspevok môžete uhradiť aj vo viacerých platbách. Vopred ďakujeme!

UA-35666931-1