Oznamy

16.nedeľa po Svätej Trojici, 24.9.2023

215. výročie posvätenia chrámu Božieho v Bardejove

  9:00  spoločné služby Božie pre celý cirkevný zbor v Bardejove

Z dôvodu konania 2. Seniorátneho dňa ŠZS vo Vranove nad Topľou Večerné služby Božie v Bardejove v kostole a na Vinbargu NEBUDÚ.

 

Pondelok  

18:00  Stretnutie rodín v Auditóriu

 

Streda   

17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 1.ZŠ

 18:00  Nácvik spevokolu Z. Zarewutia v Auditóriu

18:00  Stretnutie „25 plus“ v Auditóriu

 

Piatok   

15:30  Vyučovanie konfirmandov 2. ročníka

 17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

18:00  Stretnutie dorastu v Mokroluhu

 

Sobota  

10:00  stretnutie konfirmandov a rodičov konfirmandov 1. ročníka v Auditóriu

18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

 

O kresťanský sobáš požiadali:

Peter Habžanský, evanjelik z Bardejova a Zuzana Niemašíková, rímsko-katolíčka z Bardejova.

Sobáš sa má konať v sobotu 30.9.2023 o 16:00 hod. v Evanjelickom kostole v Bardejove.

 

17.nedeľa po Svätej Trojici, 1.10.2023

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou: Bardejov, Mokroluh, Lukavica

10:30  služby Božie s Večerou Pánovou: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie s Večerou Pánovou: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

 

Od nedele 1.10.2023 začíname so stretnutiami detí na Detskej besiedke:  v Bardejove počas služieb Božích v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole.

 

V nádeji vzkriesenia sme sa v stredu 20.9.2023 rozlúčili s bratom Mariánom Šebom z Bardejova vo veku 82 rokov a v piatok 22.9.2023 so sestrou Janou Šellongovou z Bardejova vo veku 37 rokov. 

 

V piatok 6.10.2023 pozývame na stretnutie generácii cirkevného zboru „Pri kávičke“. Hosť: Mgr. Stanislav Grega, ev. farár z Hýb.

 

V sobotu 7.10.2023 o 7:00 hod. pozývame mužov na Raňajky pre mužov, ktoré sa budú konať na fare v kuchyni. Tešíme sa na stretnutie.

 

V sobotu 7.10.2023 od 8:30 srdečne pozývame ochotných bratov a sestry na jesenné upratovanie a kosenie Evanjelického cintorína v Bardejove. Prosíme vás, aby ste si priniesli potrebné náradie. Za vašu ochotu vám vopred ďakujeme!

 

Učitelia detských besiedok v našom cirkevnom zbore pozývajú ochotných bratov a sestry k spolupráci pri vzdelávaní a výchove našich detí. Svoj záujem nahláste na farskom úrade.

UA-35666931-1