4. nedeľa po Veľkej noci, 19.5.2019

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: Bardejov – Vinbarg

Biblické hodiny – výklad evanjelia podľa Matúša

Utorok   17:30  Mokroluh         18:30  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica          18:00  Vyšná Voľa

Utorok     9:30  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek v Auditóriu

              17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

              18:30  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Streda    19:00  stretnutie mládeže „25 PLUS“ v Auditóriu

Piatok     15:00  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka nebude

                17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

                18:30  stretnutie Rodinného spoločenstva v Gründl. dome

Sobota    18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

5. nedeľa po Veľkej noci, 26.5.2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Detská besiedka v Bardejove začína v kostole na službách Božích  a po 2. piesni sa deti odoberú na vyučovanie do Auditória. Detská besiedka na dcérocirkvách: Lukavica – nedeľa o 9:00, Mokroluh – nedeľa o 9:00, Rokytov – nedeľa o 9:30, Vyšná Voľa – sobota o 14:00.

Vedenie zboru ďakuje všetkým ochotným brigádnikom, ktorí v sobotu 11.5. pomohli pri jarnom kosení a vyprataní Evanjelického cintorína v Bardejove.

V sobotu 8.6. pozývame deti z detských besiedok na Seniorátne stretnutie detí „Dávidova harfa“, ktoré sa bude konať v Bardejove.

Cirkevný zbor aj tohto roku organizuje Dorastovo-mládežnícky tábor, ktorý sa bude konať  8. - 14.7.2019 v Mlynčekoch pri Kežmarku.

UA-35666931-1