2. adventná nedeľa, 8.12.2019

  8:30  služby Božie s Večerou Pánovou: Lukavica, Mokroluh

  9:00  služby Božie: Bardejov

10:30  služby Božie s Večerou Pánovou: Rokytov, Vyšná Voľa

14:00  nešporné služby Božie: Mihaľov

15:00  adventné stretnutie Seniorklubu Simeon v Auditóriu

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Utorok    9:30  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek v Auditóriu

             17:00  stretnutie dorastu v Lukavici

Streda   18:00  nácvik speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Adventné stredtýždňové večerné služby Božie

Utorok   17:30  Mokroluh     18:30  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica     18:00  Vyšná Voľa

Štvrtok   18:00  zasadnutie zborového presbyterstva v Auditóriu

Piatok   15:00  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka v Auditóriu

              17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

              18:30  stretnutie rodín

Sobota     8:00  vyučovanie konfirmandov 2. ročníka v Auditóriu

              18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

3. adventná nedeľa, 15.12.2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

14:00  nešporné služby Božie: Kobyly

17:00  večerné služby Božie s Večerou Pánovou v kostole

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu – NEBUDÚ

Detská besiedka v Bardejove začína v kostole. Po druhej piesni sa deti odoberú na vyučovanie do Auditória. Na Vyšnej Voli v pondelok o 16:00, v Lukavici a Mokroluhu v nedeľu počas služieb Božích, v Rokytove v nedeľu o 9:30.

Od štvrtku 7.11.2019 začalo pečenie vianočných oplátok na fare.

Do tejto služby sa môžete prihlásiť u sestry Janky Čičeriovej na farskom úrade (tel.: 0902 111 143).

V predajni kresťanskej literatúry v Auditóriu si môžete čítanie na každý deň pre rok 2020.

Potrebu prislúžiť Večeru Pánovu v domácnosti nahláste čo najskôr na farskom úrade alebo na dedinách u kurátorov.

Informácie o službách  Božích a večeri Pánovej v advente a počas Vianoc sú s časopise Bardejovský prameň 4/2019 na strane 18.

UA-35666931-1