Oznamy

3. nedeľa po Svätej Trojici, 3. 7. 2022

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou v Bardejove

Evanjelický deň 2022 v Kežmarku v artikulárnom kostole

2.7.  19:00 hod. opera Mojžiš (sobota)

3.7.  10:00 hod. slávnostné služby Božie – priamy prenos na RTVS

3.7.  15:00 hod. Evanjelici – kto sme a čím žijeme?  - hud.-slov. pásmo

Pondelok    8:00  odchod autobusu na dorastovo-mládežnícky tábor od Auditória

Sviatok Cyrila a Metoda, utorok 5. 7. 2022

  9:00  kostol Bardejov: spoločné služby Božie celého cirkevného zboru

Pamiatka Jána Husa, streda 6. 7. 2022

17:30  večerné služby Božie: Mokroluh, Lukavica

18:30  večerné služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

Piatok    18:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

4. nedeľa po Svätej Trojici, 10. 7. 2022

Seniorálne predsedníctvo ŠZS zvoláva na nedeľu 10.7. o 9:00 hod. mimoriadny volebný konvent CZ Bardejov k voľbe zborového farára. Konvent sa bude konať v chráme Božom v Bardejove. Vzhľadom na konanie konventu budú služby Božie dopoludnia len v Bardejove.

Služby Božie sa budú konať po skončení zborového konventu.

17:00   večerné služby Božie v Bardejove

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v pondelok 27.6. Natáliu Juskuvovú z Bardejova  a v sobotu 2.7. Dorotu Polčovú z Bardejova.

V nádeji vzkriesenia sme sa v piatok 1.7. v Giraltovciach rozlúčili so sestrou Máriou Sabolovou, rod. Maťašovou z Bardejova vo veku 83 rokov.

BÚ VD pozýva na Misijné dni 2022 s témou „Parfuméria života“, 25.–28.8.2022 v  Hoteli Sorea v  Ľubovnianskych kúpeľoch. Informácie a prihlasovanie: www.vdecav.sk/dni. Prihlasovať sa môžete do 7.8.2022.

Prihlášky na vyučovanie do 1. ročníka prípravy na konfirmáciu v šk. roku 2022/2023 sú k dispozícii v kostoloch, na farskom úrade, elektronická forma je na www.ecavbardejov.sk v časti dokumenty. Vyplnené prihlášky doručte na farský úrad do konca augusta 2022.

Pozývame ochotných bratov na brigádu do Auditória – natieranie krokiev, každý pracovný deň v popoludňajších hodinách.

UA-35666931-1