Zobrazené položky
Názov Autor
13.03.2016 - Ján Velebír - Smrtná nedeľa Pašie Ján Velebír
06.03.2016 - Anna Velebírová - 4.Pôstna (Áronovské požehnanie) Anna Velebírová
28.02.2016 - Anna Velebírová - 3.pôstna (Modlitba, Požehnanie) Anna Velebírová
14.02.2016 - Ján Velebír - 1. pôstna (Kázeň) Ján Velebír
07.02.2016 - Ján Velebír - Predpôstna nedeľa (Krédo) Ján Velebír
31.01.2016 - Ján Velebír - Po Deviatniku (Evanjelium) - Rokytov Ján Velebír
24.01.2016 - Anna Velebírová - Deviatnik (Gradual) Anna Velebírová
17.01.2016 - Anna Velebírová - Druhá po zjavení (Epištola) Anna Velebírová
10.01.2016 - Ján Velebír - Prvá po zjavení (Pozdrav, Kolekta) Ján Velebír
06.01.2016 - Ján Velebír - Zjavenie (Glória) - Rokytov Ján Velebír
03.01.2016 - Ján Velebír - Nedeľa po novom roku (Konfiteor, Kyrie) Ján Velebír
01.01.2016 - Ján Velebír - Nový rok (Introit - Predspev) Ján Velebír
31.12.2015 - Ján Velebír - Záver roka Ján Velebír
22.11.2015 - Ján Velebír - Ak vieš zavčasu, čo ťa čaká, neboj sa Ján Velebír
01.11.2015 - Ján Velebír - Povinnosť odpúšťať Ján Velebír
25.10.2015 - Ján Velebír - Slovo Božie je živé a mocné Ján Velebír
19.04.2015 - Viera Šoltés Tipulová - Pán potešuje učeníkov Viera Šoltés Tipulová
12.04.2015 - Anna Velebírová - Čas zmŕtvychvstania Anna Velebírová
06.04.2015 - Vierka Šoltés-Tipulová - Veľkonočný Pondelok Vierka Šoltés-Tipulová
05.04.2015 - Ján Velebír - Veľkonočná Nedeľa Ján Velebír
UA-35666931-1