Vyjadrenie brata zborového farára k momentálnej situácii - koronavírus

Milí bratia, milé sestry! V zmysle pokynov, ktoré sme dostali z ústredia cirkvi dočasne rušíme všetky bohoslužobné stretnutia, stretnutia vnútromisijné, detské besiedky, dorasty, mládeže, nácviky spevokolov. Nebude sa konať ani vyučovanie katechumenov a konfirmandov.

Toto opatrenie predbežne platí v čase do 22. marca, teda do štvrtej pôstnej nedele. Podľa toho, ako sa situácia vyvinie, oznámime po tomto dátume ďalšie riešenie..

Robíme tak v pokore a rešpekte voči nariadeniam tých, ktorí sú zodpovední za riadenie našich spoločných záležitostí v krajine aj cirkvi. Robíme tak aj v istote, že Pán Boh má veci stále pod kontrolou. Aj nám však dal dar zdravého rozumu, aby sme sa vedeli zachovať rozumne a správne.

Tento stav neznamená, že nemôžeme robiť nič. Naopak. využime čas pôstu na domáce pobožnosti, na čítanie vhodnej literatúry, sledovanie duchovných programov, prednášok, kázní.

Konkrétnym skupinám budú doručené osobitné pokyny - napríklad na domácu prípravu konfirmandov, katechumenov, na domácu prípravu členov spevokolov a podobne.

Pre duchovné vzdelávanie sú k dispozícii aj nahrávky kázní z nášho kostola. V krátkom čase budú doplnené o najnovšie nahrávky.

Prajem všetkým nemocným Božiu pomoc a skoré uzdravenie. Prajem všetkým, ktorí majú obavu Boží pokoj.
Prajem všetkým nám pokoru, trpezlivosť a istotu Božej ochrany a pomoci.

POKOJ VÁM!
Ján Velebír, zborový farár

Stanovisko predsedníctva ECAV na Slovensku - 
Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

Zoznam kázni na najbližšiu nedeľu (15.3) - ONLINE prenosy kázní a príhovorov ZOZNAM

Modlitby o 20:00 - Pokračujme v modlitbách o 20:00

UA-35666931-1